ไม่มีหมวดหมู่

download font

ดาวน์โหลดฟอนต์ download font

download icon

ดาวน์โหลด ไอค่อน จากสะดุ้ง

download template

ดาวน์โหลด เทมเพลตเว็บต่างๆ

Download Vector

ดาวน์โหลดภาพเว็กเตอร์ จากสะดุ้ง

ของเสริม photoshop

brush style patterns

Home » Archive by Category

Articles in the บทเรียน PHP Category

การจัดการข้อมูลซ้ำกันในอาร์เรย์
วันอาทิตย์, 21 ธ.ค., 2008 – 22:46 | No Comment
การจัดการข้อมูลซ้ำกันในอาร์เรย์

 
Array+PHP
การจัดการข้อมูลซ้ำกันในอาร์เรย์
โดยเราสามารถจัดการกับข้อมูลที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ ด้วยฟังก์ชั่น Array_unique()
ตัวอย่างการจัดการกับข้อมูลที่ซ้ำในอาร์เรย์

ฟังก์ชั่น range() ใน PHP ช่วยสร้าง Array
วันอังคาร, 9 ธ.ค., 2008 – 20:57 | No Comment
ฟังก์ชั่น range() ใน PHP ช่วยสร้าง Array

Array+PHP+range()
ฟังก์ชั่น range() ใน PHP
ฟังก์ชั่น range() ใน PHP ช่วยสร้างอาร์เรย์ ซึ่งปกติแล้วค่าใน อาร์เรย์จะเก็บเป็นลำดับ เช่น
array(1,2,3,4,5) ซึ่งเราสามารถสร้างอาร์เรย์ได้ในรูปแบบที่สั้นกว่า ในฟังก์ชั่น range()
ฟังก์ชั่น range() มีรูปแบบการใช้งานดั่งนี้

PHP Array (อาร์เรย์)
วันอังคาร, 9 ธ.ค., 2008 – 20:51 | No Comment
PHP Array (อาร์เรย์)

Array+PHP
Array (อาร์เรย์) คือ ชุดข้อมูลที่เรียงกันอย่างเป็นลำดับ โดยจะมี index (อินเด็กซ์) หรือ key(คีย์) เพื่อเป็นตัวแปรที่ใช้ในการอ้างถึงข้อมูลเหล่านั้น
ตัวอย่าง  Array (อาร์เรย์) ที่ไม่มี index (อินเด็กซ์) หรือ key(คีย์)

การส่ง อีเมล์ด้วย PHP
วันอาทิตย์, 30 พ.ย., 2008 – 22:53 | No Comment
การส่ง อีเมล์ด้วย PHP

$To=”atsein@hotmail.com“;
$Subject= “test send email By PHP”;
$Massage=  “Send PHP Hi Sadung.com”;
$From=”สะดุ้ง.คอม”;
mail($To,$Subject,$Massage,$From);
To คือ email ของผู้รับ
Subject คือ หัวข้อชื่อเรื่ง
Massage คือ ข้อความรายละเอียด
From คือ เมลล์ผู้ส่ง หรือ สำเนา จะไม่มีก็ได้

การปัดเศษ ทศนิยม ด้วยฟังก์ชั่น floor() PHP
วันเสาร์, 15 พ.ย., 2008 – 21:31 | No Comment
การปัดเศษ ทศนิยม ด้วยฟังก์ชั่น floor() PHP

ฟังก์ชั่น floor() จะทำการปัดเศษทศนิยมทิ้งทั้งหมด ไม่ว่าค่าทศนิยมจะ เกิน .5  หรือไม่
มาดูตัวอย่าง code ฟังก์ชั่น floor() ในการปัด เศษทศนิยมกันคับ

ตรวจสอบความถูกต้องของวันด้วย checkdate PHP
วันจันทร์, 10 พ.ย., 2008 – 23:19 | No Comment
ตรวจสอบความถูกต้องของวันด้วย checkdate PHP

ตรวจสอบความถูกต้องของวันด้วย ฟังก์ชั่น checkdate ในการสร้างฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูล จะมีส่วนของการกรอกวัน เดือน ปี เพื่อความถูกต้องมาใช้ ฟังก์ชั่น checkdate กันคับ

script PHP คำนวนอายุ ปี เดือน วัน
วันอังคาร, 4 พ.ย., 2008 – 23:12 | No Comment
script PHP คำนวนอายุ ปี เดือน วัน

script PHP เอาไว้คำนวนอายุแบบแสดง ว่าอายุเท่าไหร่ กี่ปี่ กี่เดือน กี่วันแล้ว ลองมาดูคับ

PHP Date() Function วันนั้นๆ
วันจันทร์, 20 ต.ค., 2008 – 23:42 | No Comment
PHP Date() Function วันนั้นๆ

 PHP Date() Function
รูปแบบการใช้งาน
date(format,timestamp)

PHP กับฟังก์ชั่นในการ จัดการตัวเลขทศนิยม
วันพฤหัส, 16 ต.ค., 2008 – 0:50 | No Comment
PHP กับฟังก์ชั่นในการ จัดการตัวเลขทศนิยม

ปัดเศษทศนิยมลงใช้ฟังก์ชั่น floor จะเป็นการปัดเศษทิ้งลงให้หมด
ปัดเศษทศนิยมขึ้นใช้ฟังก์ชั่น ceil โดยจะปัดตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเต็มไม่ได้นับว่ามากว่า 0.5 หรือเปล่า
ปัดเศษทศนิยมแบบกำหนดให้ว่าจะให้แสดงทศนิยมกี่ตำแหน่ง ใช้ฟังก์ชั่น round ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถใส่ค่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกในการแสดงทศนิยมแล้ว ยังใส่ค่า ติดลบได้ด้วย
ตัวอย่าง

การจัดรูปแบบข้อความใน PHP ด้วยฟังก์ชั่น printf()
วันจันทร์, 13 ต.ค., 2008 – 21:42 | No Comment
การจัดรูปแบบข้อความใน PHP ด้วยฟังก์ชั่น printf()

การจัดรูปแบบข้อความใน PHP ด้วยฟังก์ชั่น printf()
รูปแบบการใช้งานคือ
viod printf(string format[, mixed args])
format = ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
args    =  ค่าที่นำมาแทนที่ในข้อความ
ตัวอย่าง

การแปลง case ตัวอักษร (ตัวใหญ่ทั้งหมด เล็กทั้งหมด …)
วันพุธ, 17 ก.ย., 2008 – 22:50 | 4 Comments
การแปลง case ตัวอักษร (ตัวใหญ่ทั้งหมด เล็กทั้งหมด …)

การแปลง case ตัวอักษรใน php มี 4 ตัว คือ
 strtolower()  คือ ทำให้ตัวอักษรเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด 
strtoupper() คือ ทำให้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ucfirst() คือ ทำให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัว พิมพ์ใหญ่
ucwords() คือ ทำให้ตัวอักษรของประโยค เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
มาดูตัวอย่างคับ

ฟังก์ชั่น implode() ใน php ไว้รวมคำใน array
วันพุธ, 17 ก.ย., 2008 – 21:54 | One Comment
ฟังก์ชั่น implode() ใน php ไว้รวมคำใน array

ฟังก์ชั่น implode() มีไว้ใช้ในการรวมข้อความที่อยู่ใน array ให้มารวมกันในประโยคเดียวกัน
รูปแบบการใช้
implode(separator,array)
separator = คือตัวที่ไว้เชื่อมต่อคำที่เรานำมาจาก array ให้เป็นประโยคเดียวกัน
array = คือ ค่า array ที่เราต้องการนำมารวมเป็นประโยคเดียวกัน
มาดูตัวอย่างกัน คับ

ฟังก์ชั่น explode ในการแบ่งแยกข้อความใน php
วันพุธ, 10 ก.ย., 2008 – 23:39 | No Comment
ฟังก์ชั่น explode ในการแบ่งแยกข้อความใน php

 
Syntax

รูปแบบ explode(separator,string,limit)

Parameter
Description

separator
Required. ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อความ

string
Required. ข้อความที่นำมาแบ่งแยกเป็นข้อความย่อยๆ

limit
Optional. จำนวนที่ระบุข้อความย่อย

การใช้ฟังก์ชั่น trim() ตัดช่องว่างใน PHP
วันอาทิตย์, 7 ก.ย., 2008 – 23:55 | 7 Comments
การใช้ฟังก์ชั่น trim() ตัดช่องว่างใน PHP

trime() เป็นฟังก์ชั่นในการตัดช่องว่างออก คำสั่งที่ใช้ในการตัดช่องว่าง มีด้วยกันหลายคำสั่งสั่ง เช่น
trim() ltrim() rtrim()  trim() chop()
ซึ่งแตะละตัวก็มีจุดต่างกันเล็กน้อย เรามาดูความแต่งต่างและตัวอย่าง การใชคำสั่งใน PHP กัน

การใช้ ฟังก์ชั่น strlen() ใน PHP
วันอังคาร, 2 ก.ย., 2008 – 0:20 | 3 Comments
การใช้ ฟังก์ชั่น strlen() ใน PHP

ฟังก์ชั่น Strlen เป็นฟังก์ชั่นไว้เอาไว้หาจำนวนตัวอักษร ว่ามีกี่ตัวอักษร
มาดูตัวอย่างคับ

ฟังก์ชั่น strpos() ใน PHP
วันพฤหัส, 28 ส.ค., 2008 – 23:27 | 3 Comments
ฟังก์ชั่น strpos() ใน PHP

เป็นฟังก์ชั่นในการค้นหาตำแหน่งของตัวอักษร ฟังก์ชัน strpos () มีไวยากรณ์คือ
strpos(string,find,start)
Parameter Description
string       ประโยคที่ต้องการให้ค้นหา
find         คำที่ต้องการหา
start        ตำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการค้นหา (ตำแหน่งเริ่มต้นจะเป็น 0 )
ตัวอย่างการใช้ ฟังก์ชั่น strpos()